Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ


PUNTO ( . ) = ΤΕΛΕΙΑ                                                    
Χωρίζονται προτάσεις που περιέχουν ένα πλήρες νόημα.
                               
PUNTO E VIRGOLA ( ; ) = ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ                
Χωρίζονται τα μέρη μιας περιόδου τα οποία περιέχουν ένα νόημα αυτοτελές.
                               
DUE PUNTI ( : ) = ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ                                               
Μπαίνουν πριν από λέξεις η συζητήσεις η πριν από αρίθμηση η όταν η σκέψη που ακολουθεί είναι εξήγηση.

PUNTO INTERROGATIVO ( ? ) = ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ            

PUNTO ESCLAMATIVO ( ! ) = ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ     
Μπαίνει μετά από λέξη η στο τέλος προτάσεως η περιόδου όταν εκφράζουν θαυμασμό, αναφώνηση, έκπληξη.

LA VIRGOLA ( , ) = ΚΟΜΜΑ                                       
Για να χωρίσει τις δευτερεύουσες προτάσεις από τις κύριες, μπροστά από κάθε λέξη όταν πρόκειται για απαρίθμηση, μετά από τα επιρρήματα  si, no, bene, μπροστά από τις λέξεις affinche`, sebbene, anzi, pero`, ma, και πριν από κλητική ( chiamare, rivolgere la parola : es. : Signori, vi prego ... )

PUNTINI DI SOSPENSIONE ( ... ) = ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ

LE PARENTESI (TONDE)  ( ) = ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ       


Για να εξηγήσει η να συμπληρώσει αυτά που έχουν λεχθεί.

LE VIRGOLETTE ( «  » ) = ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ               
Λόγια κάποιου η λέξεις που θέλουμε να τονίσουμε.

LINEETTE ( - ) = ΠΑΥΛΑ                                                              
Μπαίνει στον διάλογο η αντικαθιστά τη διπλή παρένθεση.

TRATTINO ( - ) = ΕΝΩΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ           
Δείχνει ότι η λέξη που κόπηκε συνεχίζεται στην επόμενη σειρά και για να ενώσει  τα δυο μέρη ορισμένων σύνθετων λέξεων.

APOSTROFO ( ‘ ) = ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ                         
Μπαίνει στη θέση του γράμματος η της συλλαβής που έπαθε έκθλιψη.

LE PARENTESI QUADRE [ ] = ΑΓΚΥΛΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου