Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Η ΕΚΘΛΙΨΗ (L’elisione)H έκθλιψη χρησιμοποιείται στη θέση του τελικού γράμματος μίας λέξης όταν, η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν. Παριστάνεται με απόστροφο, η οποία δείχνει ότι οι δύο λέξεις είναι φωνητικά ενωμένες, αλλά ταυτόχρονα είναι δύο διαφορετικές λέξεις.
Parlo con unamica
Η έκθλιψη χρησιμοποιείται μετά από:
·         Τα άρθρα lo, la, una (και μετά από έναρθρες  προθέσεις)
·         Τα επίθετα bello, quello στον ενικό αριθμό
·         Συχνά με την πρόθεση di
Η έκθλιψη αποφεύγεται μετά από:
·         Την πρόθεση da. Eξαιρούνται οι περιπτώσεις: daccordo, dora in poi, fin dallora, daltra parte, daltronde
·         To μόριο ci, εκτός αν ακολουθεί i ή e.
·         Το άρθρο και η αντωνυμία le.
To gli μπορεί να πάρει απόστροφο μόνο όταν ακολουθεί το γράμμα i. Στα σύγχρονα ιταλικά αποφεύγεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου