Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

    Tα επίθετα στα Ιταλικά πρέπει να συμφωνούν σε γένος και αριθμό με το ουσιαστικό που περιγράφουν. Αυτό σημαίνει πως αν το ουσιαστικό είναι θηλυκού γένους τότε και το επίθετο πρέπει να είναι θηλυκού γένους, και αν το ουσιαστικό είναι στον πληθυντικό, τότε και το επίθετο πρέπει να είναι στον πληθυντικό.
     Γένος σημαίνει να κάνουμε το επίθετο αρσενικό ή θηλυκό να συμφωνεί με το ουσιαστικό.
Αριθμός σημαίνει να μετατρέπουμε το επίθετο στον ενικό και στον πληθυντικό για να συμφωνεί με το ουσιαστικό.
    Τα επίθετα γράφονται στον πληθυντικό με τον ίδιο τρόπο που γράφονται και τα ουσιαστικά.

    Στα Ιταλικά τα επίθετα συνήθως είναι μετά το ουσιαστικό που περιγράφουν, μερικές φορές όμως υπάρχουν πριν το ουσιαστικό που περιγράφουν:
  1. Κτητικά επίθετα (δικό μου, δικό σου, δικό της κλπ.) με τα οποία θα ασχοληθούμε παρακάτω.
  2. Τα επίθετα που παρουσιάζουν  (αυτό / εκείνο) περιγράφονται όπως παρακάτω.
  3. Τα επίθετα "molto" (πολύ) και "troppo" (πάρα πολύ)
  4. Μερικά επίθετα που υποδηλώνουν μέγεθος τοποθετούνται πριν ή μετά το ουσιαστικό.
 Στα λεξικά τα επίθετα υπάρχουν στο αρσενικό γένος και στον ενικό.
Υπάρχουν 3 ανώμαλα επίθετα που πρέπει να γνωρίζετε, και θα τα δούμε παρακάτω.

    Τα Ιταλικά επίθετα είναι δύο βασικών τύπων : piccolo και grande — π.χ. είτε τελειώνουν σε  -o ή τελειώνουν σε -e.
    Αν το επίθετο τελειώνει σε  -o, έχει τέσσερις πιθανές καταλήξεις: piccolo (αρσενικό , ενικός) piccola (θηλυκό, ενικός.)
piccolo (αρσενικό , ενικός)
piccola (θηλυκό, ενικός)
piccoli (αρσενικό, πληθυντικός)
piccole (θηλυκό, πληθυντικός)

Τώρα συγκρίνετε με ένα επίθετο που τελειώνει σε  -e

grande (αρσενικό , ενικός.)
grande (θηλυκό, ενικός)
grandi (αρσενικό, πληθυντικός.)
grandi (θηλυκό, πληθυντικός)

Αυτός ο τύπος επιθέτου δεν έχει θηλυκού γένους μορφή.


Προσοχή: όταν αλλάζετε κάποια επίθετα θα πρέπει να αλλάξετε τον συλλαβισμό για να διατηρηθεί ο ήχος του συμφώνου στην κατάληξη.
 
stanco (αρσενικό , ενικός)
stanca (θηλυκό, ενικός)
Stanchi  (αρσενικό, πληθυντικός)
stanche (θηλυκό, πληθυντικός)
lungo (αρσενικό , ενικός)
lunga (θηλυκό, ενικός)
lunghi (αρσενικό, πληθυντικός)
lunghe (θηλυκό, πληθυντικός)
drammatico (αρσενικό , ενικός)
drammatica (θηλυκό, ενικός)
drammatici (αρσενικό, πληθυντικός)
drammatiche (θηλυκό, πληθυντικός)


Το προηγούμενο επίθετο "drammatico"  δείχνει τι συνήθως συμβαίνει όταν το επίθετο τελειώνει σε  "-ico", — δηλ. ο πληθυντικός στα αρσενικά λήγει σε  -ici ενώ στα θηλυκά λήγει σε  -iche.
Παρόμοια στα επίθετα πού έχουν κατάληξη"-igo" ο πληθυντικός στα αρσενικά έχει κατάληξη -igi, και ο πληθυντικός στα θηλυκά σε -ighe.

Θυμηθείτε τους κανόνες όταν κάνετε τα επίθετα και ουσιαστικά στον πληθυντικό:

Ενικός
Πληθυντικός
Τελειώνει σε -a
Αλλάζει σε -e
Τελειώνει σε -o
Αλλάζει σε -i
Τελειώνει σε -e
Αλλάζει σε -i

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου