Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (LE PREPOSITIONI)


Οι προθέσεις διακρίνονται σε κύριες (preposizioni proprie), καταχρηστικές (preposizioni improprie) και εμπρόθετες εκφράσεις (locuzioni prepositive).

Oι κύριες προθέσεις είναι: di, da, a, in,  per, con, su, fra (tra)

H πρόθεση DI   δηλώνει :
1).   Σχηματίζει την γενική :                    Il libro di Maria. (γενική κτητική)
2).   Περιεχόμενο :                                 un bicchiere di vino.
3).   Υλη :                                            un vaso di cristallo.
4).   Μέτρο :                                         un chilo di patate.
5).   Είδος (specificazione) :                   un libro di francese.  Un corso di cucina italiana.
6).   Καταγωγή :                                   sono di Roma.
7).   Μεριστικό άρθρο:                           ho comprato della stoffa.
8).   Αιτία - modo :                                muoiano di fame. Sono andato di corsa.
9).   Θέμα συζήτησης:                           parliamo di politica, di musica, ...
10). Σύγκριση :                                     Maria `e piu` bella di Luisa.
11). Χρόνο :(κατά τη διάρκεια)               `E meglio studiare di giorno che di notte.                                                   Abbiamo fatto un gita di 3 giorni. (Τριών ημερών)
H πρόθεση DA  δηλώνει :
1). Κίνηση από τόπο :                           parto da Milano.
2). Προέλευση :                                     vengo da Roma.
3). Διέλευση :                                        L’ arno passa da Firenze e Pisa.
4). Μετάβαση σε πρόσωπο :                  vado da Carlo, Da lui, Da lei, Dal dentista, Da te
5). Χρόνο (διάρκεια) :                            la conosco da molti anni.
6). Αξία :                                              prendo un pranzo da 2.000 lire.
7). Αιτία (με άρθρο):                              salta dalla gioia.
8). Σκοπό - χρήση :                               una tazza da caffe`.
9). Ποιότητα (με άρθρο):                        quella ragazza dai capelli lunghi,... dai capelli biondi.

H πρόθεση Α δηλώνει :
1). Σχηματίζει την δοτική :                      do il libro a Giorgio. (προορισμό)
2). Κίνηση η στάση σε τόπο :                 vado a scuola.  Sto a Roma.  (ΟΧΙ ΚΡΑΤΗ)
     (κατεύθυνση)                                    Paola va al cinema.
3). Ιδιωματικές εκφράσεις :                     vado a piedi.
4). Τρόπο :                                            fatto a mano.   Scrivo a macchina.
5). Χρόνο :                                            alle due, a mezzogiorno, a settembre. Alla fine di maggio.
6). Oggetto indiretto :                            `e vicino a me, .....a te, ....a lui.
7). Τύπος (ποιότητα):                             una casa a due piani.     Una barca a vela.
8). Απόσταση :                                      a due passi da qui. A centro metri da qui....

H πρόθεση IN   δηλώνει :
1). Στάση η κίνηση σε τόπο :                  vivo in Grecia (με κράτη). Resto in classe.
                                             Con negozi :      in cartoleria, in libreria,
                                                            con vie e piazze : `e in via ......
                                                            con le parti della casa : in camera, in sala, in giardino,
2). Χρόνο :                                            siamo nel 1993. In poco tempo. Nel mese di giugno.
                                             Finiamo la grammatica in un mese (entro un mese).
3). Εντός - μέσα :                                   siamo in classe. In acqua ......
4). Μέσο :                                             vado in macchina, in treno, in aereo,....
        
H πρόθεση PER δηλώνει :
1). Σκοπό :                                           studio per la mia lezione d’ italiano.
2). Μέσο :                                            communichiamo per corrispondenza.
3). Κίνηση για τόπο :                             parto per Roma,  per l’ Italia.
4). Χρόνο (συνεχόμενος ):                       per due anni,     per tre mesi.

H πρόθεση CON δηλώνει :
1). Συνοδεία :                                        vado a scuola con Maria.
2). Όργανο  :                                         scrivo con questa penna.
3). Verso :                                             Maria `e buona con me e con tutti.
4). Μέσο :                                             sono arrivato con l’ autobus.

H πρόθεση SU δηλώνει :
1). Μια ορισμένη θέση σε τόπο (επάνω) :          il libro `e sul banco.
                                                      I turisti salgono su questa torre.
2). Ιδιωματικές εκφράσεις :                               conto su Giovanni.
3). Θέμα συζήτησης :                                       parlo su un difficile tema.
Οι προθέσεις FRA, TRA δηλώνουν :
1). Χρόνο :                                            fra un mese.                  Fra una settimana.
2). Μεταξύ :                                           fra gli studenti,  fra la porta e la finestra
                                             fra me e te,                   fra noi.
                                             Tra fratelli                      fra tre anni
                                             fra fratelli                      tra tre

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου