Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ — (Gli Avverbi)

Τα επιρρήματα ορίζουν χρόνο, τρόπο, τόπο, ή ποσότητα. Αντίθετα από τα επίθετα είναι αμετάβλητα και μπορούν να αλλάξουν  ρήματα, επίθετα ή άλλα επιρρήματα.
Ακολουθούν ορισμένα κοινά επιρρήματα:
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ieri
Χτες
Qui/qua
εδώ
così
έτσι
molto
πολύ
oggi
σήμερα
εκεί
bene
καλά
troppo
Πάρα πολύ
domani
αύριο
vicino
κοντά
male
Κακά
abbastanza
αρκετά
sempre
Πάντα
lontano
μακριά
meglio
Καλύτερα
piuttosto
Κατά προτίμηση
spesso
συχνά
daperttutto
παντού
peggio
χειρότερα
assai
αρκετά
tardi
αργά
fuori
έξω
purtroppo
δυστυχώς
più
πιό
presto
νωρίς
dentro
μέσα
davvero
really
anche
επίσης
subito
αμέσως
 Laggiù
 Εκεί κάτω
ancora
Επιπλέον, ακόμη
 davanti

fa
Πρίν από
 sotto

già
Ήδη, βέβαια
 attraversoΠολλά επιρρήματα σχηματίζονται απλά με την προσθήκη της κατάληξης -mente  στην κατάληξη της θηλυκής μορφής ενός επιρρήματος:

ΕΠΊΘΕΤΑ
Επιρρήματα
vero
Αληθινό
veramente
αληθινά
chiaro
ξεκάθαρος
chiaramente
ξεκάθαρα
ovvio
προφανής
ovviamente
προφανώς
recente
πρόσφατο
recentemente
προσφάτως
veloce
γρήγορο
velocemente
γρήγορα

Αν το επίθετο τελειώνει σε -le ή -re και υπάρχει ένα φωνήεν στην αρχή, τότε αφαιρούμε το τελικό –e και προσθέτουμε το  -mente όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

ΕΠΙΘΕΤΑ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
facile
Εύκολος
facilmente
εύκολα
probabile
προφανής
probabilmente
προφανώς
regolare
Κανονικός
regolarmente
κανονικά
popolare
Δημοφιλής
popolarmente
λαϊκά

Επιρρήματα Σύγκρισης
Τα συγκριτικά επιρρήματα χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να πούμε « πιο εύκολα»  ή «λιγότερο συχνά».
Οι αντίστοιχες  εκφράσεις στα ιταλικά είναι “più facileandmeno spesso”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου