Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ (L'articolo indeterminativo)


Ουσιαστικά Θηλυκού γένους
Αν το ουσιαστικό είναι θηλυκού γένους χρησιμοποιείται το άρθρο una το οποίο γίνεται un' όταν το ουσιαστικό αρχίζει από φωνήεν.
Ουσιαστικά Αρσενικού γένους
Το πιο συνηθισμένο άρθρο είναι το  un για τα ουσιαστικά αρσενικού γένους εκτός για αυτά που αρχίζουν από z, x, y, gn, pn, ps, i+ φωνήεν  ή από  s και σύμφωνο. Τότε χρησιμοποιείται το Uno.

Αρσενικό
Θηλυκό
   un ragazzo
   una ragazza
   un amico
   un'amica
   un ospedale
   un'intezione
   uno sconto
   una scarpa
   uno specchio
   una specie
   uno zingaro
   una zingara
   un salmone
   una salsiccia
   un trattore
   una trattoria

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου