Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


·         To c πριν από a,o,u προφέρεται κ.
·         To c πριν από i,e προφέρεται τσ (παχύ).
·         To ch πριν από i,e προφέρεται κ.
·         To g πριν από a,o,u προφέρεται γκ.
·         To g πριν από i,e προφέρεται τζ.
·         To gh πριν από i,e προφέρεται γκ.
·         To gli  προφέρεται λλ.
·         To gn  προφέρεται νν.
·         To h  δεν προφέρεται καθόλου.
·         To q  προφέρεται κου.
·         To S πριν από b,d, g,l,m,n,r,vπροφέρεται ζ.
·         To sc πριν από a,o,u προφέρεται σκ.
·         To s πριν από i,e προφέρεται sh.
·         To sch πριν από e,i προφέρεται σκ.
·         To z  στη μέση της λέξης προφέρεται τσ. (p.e. pizza, martzo, grazie)
·         To z  στην αρχή της λέξης ή στην κατάληξη προφέρεται τζ. (p.e. zero, zelo, zanzara, romanzo, lezione)

·         Όταν το c,g,sc, ακολουθούνται από a,o,u  o τόνος πέφτει στο i και το i δεν προφέρεται. Το i απλά τονίζει την προφορά. (p.e. lasciare, arancia, camicia, ciao)
·         Στα διπλά σύμφωνα παρατείνουμε έντονα την προφορά τους.
·         Το ss μεταξύ δύο φωνηέντων προφέρεται σαν ζ. Σε κάθε άλλη περίπτωση προφέρεται σαν σ.
·         Το h δεν είναι σύμφωνο αλλά χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει σύμφωνα.
π.χ. cibo (τσίμπο) – chilo (κίλο)
Ή για να διακρίνει ομόηχες λέξεις
Hanno  (έχουν) – anno (έτος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου