Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Ο ΤΟΝΙΣΜΟΣ


Οι ιταλικές λέξεις τονίζονται:
·         Στη λήγουσα (οξύτονες = parole tronche):  città
·         Στη παραλήγουσα (παροξύτονες = parole piane):  professore
·         Στη προπαραλήγουσα (προπαροξύτονες = parole sdruccioletavolo
·         Στην προηγούμενη της προπαραλήγουσας συλλαβή (parole bisdrucciole):  telefonami
O τονισμός σημειώνεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
·         Στις λέξεις που τονίζονται στη λήγουσα:
Caffè, università, lunedì, paltò, gioventù
·         Σε ορισμένες μονοσύλλαβες λέξεις (οι μονοσύλλαβες λέξεις κατά κανόνα δεν τονίζονται) όπως:
pùo, più, ciò, già, giù
όμως γράφονται χωρίς τόνο τα : qui, qua
Στις μονοσύλλαβες λέξεις που είναι γραμμένες χωρίς τόνο, είναι πιθανόν να συγχέονται με άλλες όμοιες στη γραφή, αλλά με διαφορετική έννοια:
è    (ρήμα)                 ≠     e (σύνδεσμος)
nè    (σύνδεσμος)      ≠     ne (μόριο)
Dà (ρήμα)                 ≠    da (πρόθεση)
sì (επίρρημα)         ≠    si (αντωνυμία)
Dì(ουσιαστικό)        ≠   di ( πρόθεση)
tè (ουσιαστικό)        ≠   te ( αντωνυμία)
là  (επίρρημα)         ≠    la (άρθρο)
tè (αντωνυμία)        ≠   se (σύνδεσμος)
Lì (επίρρημα)           ≠    li (αντωνυμία

O τόνος, στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτικός, διατηρείται και όταν οι λέξεις γράφονται με κεφαλαία γράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου