Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ (L'articolo determinativo)


 Ουσιαστικά Θηλυκού γένους
Αν το ουσιαστικό είναι θηλυκού γένους στον ενικό χρησιμοποιείται το άρθρο LA (ή το L' αν το ουσιαστικό αρχίζει από φωνήεν). Αν το ουσιαστικό είναι θηλυκού γένους στον πληθυντικό χρησιμοποιείται το άρθρο LE και ποτέ δεν μπαίνει απόστροφος ακόμη κι αν αρχίζει από φωνήεν. Για παράδειγμα:

ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
   la ragazza
   le ragazze
   la casa
   le case
   l'ora
   le ore
   l'erba
   le erbe
   la chiave
   le chiavi
   la notte
   le notti
   l'opinione
   le opinioni
   l'opportunità  
 le opportunità
Ουσιαστικά Αρσενικού γένους
Υπάρχει μόνο ένα άρθρο για ουσιαστικά θηλυκού γένους αλλά υπάρχουν δύο άρθρα για ουσιαστικά αρσενικού γένους: IL και LO. Η επιλογή του κατάλληλου άρθρου γίνεται ανάλογα με το αρχικό γράμμα του ουσιαστικού. Το IL είναι αυτό που χρησιμοποιείται συχνότερα. Ακολουθούν οι κανόνες:
 1. Χρησιμοποιείτε IL και I στον πληθυντικό όταν το ουσιαστικό αρχίζει από σύμφωνο.
 2. Χρησιμοποιείτε LO και  GLI στον πληθυντικό όταν το ουσιαστικό αρχίζει από φωνήεν  ή από  z, x, y, gn, pn, ps, i+ φωνήεν  ή από  s και σύμφωνο. Το LO μπορεί να γίνει  L' όταν το ουσιαστικό αρχίζει με φωνήεν.
 3. Θυμηθείτε ότι τα ουσιαστικά που προέρχονται από ξένη γλώσσα είναι αρσενικού γένους και δεν έχουν πληθυντικό.
Ο παρακάτω πίνακας δίνει περιληπτικά όλους τους κανόνες:
ΕΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
   il ragazzo
   i ragazzi
   il ristorante
   i ristoranti
   l'albergo
   gli alberghi
   lo sbaglio
   gli sbagli
   lo zio
   gli zii
   l'ufficiale
   gli ufficiali
   lo sport
   gli sport
   il film
   i film

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1). Με κύρια ονόματα και επίθετα:               Paolo. Luigi. Mario. Francesco Petrarca.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). Όταν προηγείται του ουσιαστικού επίθετο, επάγγελμα, κτλ.
                            Il brutto Paolo.     Il professore Paolo.
β). ‘Όταν το κύριο επίθετο είναι στον πληθυντικό αριθμό:    I Manzoni.
δ). Προαιρετικά  μπαίνει με τα κύρια ονόματα θηλυκού γένους και τα κύρια επίθετα  στον ενικό αριθμό: 
Dove `e Maria ?  = Dove `e la Maria ?
Ho visto Rossi.  =  Ho visto il Rossi.
2). Με τα ονόματα πόλεων:      Roma `e una citta`.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). Όταν υπάρχει προσδιορισμός:      La bella Roma.
β). Με τα εξής ονόματα πόλεων και νήσων. 
                            L’ Aquila               il Cairo   le Havre la Mecca              
                            la Sardegna           la Sicilia                 la Spezia                il Pireo
3). Με ονόματα μηνών και συχνά ημερών:    Gennaio vado a Roma.      Oggi `e lunedi`.   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Όταν αντιπροσωπεύουν την ημέρα  της εβδομάδος.
                                                            Il treno parte soltanto la domenica.
4). Με πράγματα που εκφράζεται από το όνομα χωρίς να προσδιορίζεται με ακρίβεια αλλά με γενική έννοια:      
 Io lavoro notte e giorno.
5). Με ουσιαστικά που δηλώνουν συγγένεια όταν πριν από αυτά υπάρχει κτητικό επίθετο.
                                                            Mio padre `e professore.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). Όταν το κτητικό επίθετο είναι στο τρίτο πληθυντικό:   (Loro) il loro padre `e professore.
β). Όταν το όνομα που δηλώνει συγγένεια είναι στον πληθυντικό αριθμό:    I miei  fratelli
γ). Όταν το όνομα που δηλώνει συγγένεια είναι αλλοιωμένο:    Il mio fratellino.
δ). Όταν πρόκειται για υποκοριστικά τον λέξεων padre = babbo - papa`, madre = mamma:                 
               il mio babbo `e professore.
ε). Όταν υπάρχει ποιοτικό επίθετο:      Il mio caro padre.

6). Όταν υπάρχει πριν από το ουσιαστικό το δεικτικό επίθετο questo και quello.
                            Prendo questo libro.

7). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό οι ερωτηματικές αντωνυμίες quale, che.
                            Che libro `e questo.

8). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό τα εξής αόριστα επίθετα :   molto - nessuno - parecchio - poco - tutto:         Ho molto lavoro.

9). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό αριθμοί:       Ho due libri.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
α). όταν αναφέρεται σε όνομα για το οποίο έγινε λόγος:   Ho i tre libri.
β). Όταν είναι ουσιαστικοποιημένο:    Il dieci `e un numero.
γ). Όταν δείχνει ώρες:    Sono le sei.

10). Όταν μπροστά από λέξεις που δείχνουν τίτλο ευγενείας υπάρχει κτητικό επίθετο.
                            Sua Eccelenza.

11). Με απαριθμήσεις όταν έχουν αόριστη έννοια:    Sulla tavola vedo libri, matite, quaderni.

12). Με επιρρηματικές εκφράσεις:    Sono in piedi.

13). Όταν τα ονόματα σχηματίζουν ένα συμπλήρωμα χρόνου η τόπου.
                            Dopo la lezione vado a casa.            Vengo di notte.

14). Με ονόματα τόπων θηλυκού γένους όταν αυτά με την πρόθεση in δείχνουν την σε τόπο   στάση και την κίνηση σε τόπο:                Vado in Italia.      Vivo in Grecia.

15). Με ονόματα που με τα ρήματα avere, dare, fare, prestare, prendere, provare, αποτελούν μια   έννοια:                     Ho fame. Do aiuto. Prendo parte. Provo dolore.

16). Με ονόματα που βρίσκονται μετά τα ρήματα andare, avere, essere, mettere, stare, venire    και όταν μπροστά από τα ονόματα υπάρχει πρόθεση:                     Vado a casa.

6 σχόλια:

 1. Πολύ μπέρδεμα τα ιταλικά... Θα τα μάθω αναγκαστικά γιατί θέλω να αποκτήσω μια 3η ξένη γλώσσα (μιλάω αγγλικά και γαλλικά) αλλά δε μ'αρέσουν καθόλου. Δοκίμασα με καθηγήτρια (όταν είχα λεφτά) και το άφησα γιατί δεν έκανε σωστό μάθημα (πιο πολύ εξυμνούσε τα ιταλικά λέγοντας ψέματα και συκοφαντώντας άλλες γλώσσες για να τα προωθήσει παρά έκανε μάθημα συν ότι η μέθοδός της ήταν απαρχαιωμένη) και τώρα ξεκινάω μόνη μου. Να είσαι καλά που έχεις το μπλογκ αυτό. Αλλα είναι μπέρδεμα. Δες εδώ τι γράφεις. Λες από τη μια "Θυμηθείτε ότι τα ουσιαστικά που προέρχονται από ξένη γλώσσα είναι αρσενικού γένους και δεν έχουν πληθυντικό." και μετά στον πίνακα δίνεις πληθυντικό για το εστιατόριο. Τελικά ισχύει ο κανόνας; Ή η λέξη ristorante θεωρείται ιταλική;(δάνειο από τα ελληνικά είναι απ'όσο γνωρίζω και μάλιστα πρώτα κάναμε εμείς το "εστιατόριο" από το "εσθίω",μετά πήραν οι Γάλλοι τη λέξη κι έκαναν το "ρεστοράν" το οποίο υιοθετήσαμε εμείς ως αντιδάνειο) Ή εγώ μπερδεύτηκα και δεν το βλέπω; Τέλος πάντων συγγχαρητήρια για το μπλογκ. Ελπίζω να τη βρω την άκρη. Με τρομάζουν οι πολλές εξαιρέσεις αλλά πού θα πάει, θα το βρω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. νομίζω αναφέρεται σε καθαρά δανεισμένες λέξεις,το εστιατόριο ακόμη κι αν είναι ελληνική λέξη,δεν θεωρείται δανεισμένη όταν γίνεται ristorante,αλλά πχ. είναι il computer-i computer,il film-i film :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα ουσιαστικά που προέρχονται από ξένες γλώσσες κι όχι την ιταλική είναι μεν αμετάβλητα (κοινό ενικό και πληθυντικό αριθμό), αλλά δεν είναι πάντα αρσενικού γένους. Για παράδειγμα τα autobus και film είναι αρσενικά, ενώ τα toilette και e-mail ειναι θηλυκά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δεν ισχυει οτι ειναι μονο αρσενικα. Μονο οτι ειναι ακλιτα (δεν εχουν πληθυντικο). Το ε-μαιλ ειναι θηλυκο γιατι εκλαμβανεται ως posta elettronica που ειναι θηλυκο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή